id Plein werkt vanuit meer dan
200 locaties in het hele land..
Zoek je een outplacement-
of re-integratiecoach in de buurt?
Bel of mail ons en we brengen
je in contact met de coach
die bij jou past: 

T: 085 - 0495160
E: servicebureau@idplein.nl

Neem contact op:

Actueel blog

Door: Laura Zander
20 februari 2014

Reactie op 'Het failliet van de Nederlandse werklozenindustrie'

arbeidsmarktWoensdag 19 februari publiceerde De Correspondent het artikel 'Het failliet van de Nederlandse werklozenindustrie'. Wat kost het arbeidsmarktbeleid? Wat levert het op? En weten we dat eigenlijk wel? 

Directeur van id Plein Maarten Freriks klom in de pen en schreef een reactie:

Zelfs als "belanghebbende" in de werklozenindustrie, kan ik me voor een groot deel vinden in de analyse. Op maatschappelijk niveau kun je je afvragen hoe zinvol het is om geld te steken in het opleiden van beroepssollicitanten, om zo de onderlinge concurrentie in het sollicitatietraject te versterken. Daar komen betere sollicitanten van, maar het levert geen banen op. Logisch gedacht kan je stellen dat deze vorm van re-integratie alleen zin heeft als het de kloof tussen vraag en aanbod kan helpen dichten, oftewel als het "aanbod" van werklozen meer aansluit op de vraag naar werknemers. Ook de aangedragen alternatieven slaan wat dat betreft als een tang op het spreekwoordelijke varken; want het onder druk zetten van werklozen creëert ook geen nieuwe banen, maar zorgt slechts voor verdringing.

Het herverdelingsargument
Vanuit oogpunt van de individuele werkzoekende is het echter een ander verhaal: als we de markt zijn werk laten doen, dan zal een bepaald segment van de beroepsbevolking altijd achteraan staan bij het verdelen van de banen. Re-integratie heeft dan ook mede een herverdelingsdoel; beter iedereen zo nu en dan aan het werk dan sommigen altijd en anderen nooit. Als de markt dan aantrekt, dan hebben we minder moeite degenen die te lang buiten het arbeidsproces gestaan hebben weer mee te laten doen.

Een aspect dat in alle onderzoeken ook nooit is meegenomen, is dat van de duurzaamheid van de plaatsingen. Ik kan het niet bewijzen, omdat het niet is onderzocht, maar ik vermoed dat gemiddeld genomen mensen die op de juiste manier begeleid zijn bij het vinden van hun nieuwe baan, beter op hun plek zitten, het werk langer kunnen behouden en een waardevollere bijdrage zijn voor de werkgever.

Wat te doen?
Neemt niet weg dat het tijd is het re-integratiebeleid over een andere boeg te gooien. Laten we stoppen met de travestie, waarbij een werkzoekende zich moet voordoen als de best mogelijke sollicitant voor de schaars beschikbare vacatures. Laten we kijken hoe die tijd en energie gestoken kan worden in het creeren van nieuwe banen, innovatiebanen, op plekken waar iemand daadwerkelijk toegevoegde waarde kan leveren. Laten we accepteren dat ook de arbeidsmarkt een markt is, en dat het oppoetsen van het aanbod, de vraag nog niet doet toenemen. Laten we stoppen met banenplannen voor jongeren, die ouderen verdringen, en maatregelen die ouderen weer een streepje voor moeten geven.

Als ik werkloos zou worden, zou ik hopen dat ik me niet in de ratrace tussen sollicitanten zou moeten storten, noch een niet-passende baan zou moeten accepteren om iets terug te doen voor de maatschappij. Ik kom graag mijn diensten aanbieden bij een werkgever, waar ik toegevoegde waarde kan leveren, om zo mijn eigen baan te creëren.

terug naar overzicht