doen wat werkt

Klachtenregeling

Wij nemen onze klanten zeer serieus wanneer zij kritiek hebben op onze organisatie, een van onze diensten of het handelen van een medewerker. Daartoe hebben wij een klachtenreglement opgesteld, voor iedereen in te zien via onderstaande link. 

Daarnaast hechten we veel waarde aan de privacybescherming van onze klanten en medewerkers. Ons privacyreglement, en de strikte naleving hiervan, voorziet daarin. Ook dit document kunt u inzien via onderstaande link. 

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen m.b.t. ons klachten- en/of privacyreglement? Neem dan contact met ons op via onderstaande button. 

Privacyreglement

Klachtenreglement