doen wat werkt

Loopbaan APK

“Gemotiveerde en betrokken medewerkers presteren bovengemiddeld en zijn van onschatbare waarde.” Dat blijkt uit verschillende onderzoeken en hebt u vast eerder gelezen. Maar hoe wordt uw personeel gemotiveerd en betrokken? En hoe meet u dat?

Onze oplossing is de Loopbaan APK. Een periodiek moment om de ontwikkeling en ambities van uw medewerkers te peilen. Ook biedt de Loopbaan APK aanbevelingen en reparatiepunten vóór er dingen mislopen. Loopbaanontwikkeling beperkt zich niet alleen tot scholing voor de eigen functie, maar is ook voorbereiden op de toekomst. De Loopbaan APK is een tool dat uw medewerker aanzet zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het functioneren, de ontwikkeling en de toekomst. Uw medewerkers leren ook soepel om te gaan met veranderingen in het bedrijf, persoonlijke ontwikkeling of ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Hier doet u als werkgever uw voordeel mee.

 

Werkwijze

De coach gaat met uw medewerker het gesprek aan om duidelijkheid te creëren en dilemma’s boven tafel te krijgen:

 • wat houdt uw werknemer bezig in relatie tot het werk en
 • wat heeft hij of zij nodig om nu en in de toekomst gemotiveerd te blijven werken?

Op deze manier kunnen problemen en uitval in een vroeg stadium worden voorkomen.

 

Maatwerk

Elke medewerker is uniek en dat maakt ook elk traject uniek. Door onze kennis en brede  praktijkervaring weten we snel welke diensten tot het beste resultaat zullen leiden. Tot ons dienstenpakket behoren onder meer:

 • De loopbaanscan
 • De duurzame-inzetbaarheidscan
 • De werkwaardenscan
 • Job crafting en job carving

De persoonlijke aandacht voor uw medewerker geldt ook voor u. Wij maken heldere afspraken met u over bijvoorbeeld doorlooptijd, rapportagevorm, in te zetten testen, vervolgstappen en kosten.

 

Wat levert de Loopbaan APK de medewerker op?

 • Erkenning en waardering van zijn of haar bijdrage aan uw bedrijf;
 • inzicht in de eigen (loopbaan)ontwikkeling;
 • hulp bij het bespreken van mogelijke wensen en belemmeringen;
 • ondersteuning bij gesprekken met de leidinggevende;
 • regie over de eigen loopbaan en toekomst.

 

Wat levert de Loopbaan APK uw organisatie op?

 • Goed werkgeverschap concreet gemaakt;
 • het boeien en binden van uw medewerkers;
 • inzicht krijgen in (verborgen) talenten en ambities;
 • uw in-, door- en uitstroom helder in beeld gebracht;
 • betere flexibiliteit van uw personeelsbestand bij marktontwikkelingen in uw branche.

Neem contact met ons op

Ga terug naar het overzicht

Outplacement

Outplacement uit handen geven? Vaak is het maar afwachten wat het resultaat is. Met onze dynamische en innovatieve aanpak...

Lees meer

Outplacement à la carte

Om op individuele situaties en behoeften in te spelen, hebben wij 4 modules ontwikkeld: Bootcamp​  Na de intake...

Lees meer

Re-integratie 2e spoor

Het doel van het 2e spoortraject is dat kandidaten een nieuwe, duurzaam passende baan vinden. Wij begrijpen dat het zonder...

Lees meer

Re-integratie 3e spoor

Officieel gedeeltelijk arbeidsongeschikt. En dan? Na twee jaar Ziektewet volgt de WIA-keuring. Indien de werknemer nog...

Lees meer

Arbeidsdeskundig onderzoek

Uw werknemer is (voor langere tijd) arbeidsongeschikt. U wilt deze situatie correct afhandelen, maar weet niet goed waar u...

Lees meer