doen wat werkt

Re-integratie 3e spoor

Officieel gedeeltelijk arbeidsongeschikt. En dan? Na twee jaar Ziektewet volgt de WIA-keuring. Indien de werknemer nog benutbare functionele mogelijkheden heeft, dan krijgt deze een WGA-uitkering (Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid). Het 3e spoor is er op gericht om alsnog passend werk voor de werknemer te realiseren.

Indien de werkgever via UWV verzekerd is, dan neemt UWV de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de werknemer over. Indien de werkgever Eigen Risicodrager (ERD) is, blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Steeds meer werkgevers kiezen ervoor dit risico onder te brengen bij verzekeraars. Gelukkig groeit bij zowel werkgevers als bij de verzekeraars het bewustzijn om deze groep niet aan hun lot over te laten en hen met behulp van een re-integratietraject een nieuwe start op de arbeidsmarkt te gunnen. Wij zetten ons (netwerk) graag in om uw werknemer te begeleiden naar passend nieuw werk. id Plein biedt zowel werkgevers, verzekeringsmaatschappijen als UWV passende WGA-re-integratietrajecten aan.

Meer informatie over re-integratie 3e spoor?

Ga terug naar het overzicht

Outplacement

Een noodgedwongen vertrek als gevolg van ontslag of ziekte is het startpunt om nieuwe...

Lees meer

Werkfit

Het Werkfit-traject van id Plein richt zich op de capaciteiten van de kandidaat, die samen...

Lees meer

Re-integratie 2e spoor

Het doel van het 2e spoortraject is dat kandidaten een nieuwe, duurzaam passende...

Lees meer