id Plein werkt vanuit meer dan
200 locaties in het hele land..
Zoek je een outplacement-
of re-integratiecoach in de buurt?
Bel of mail ons en we brengen
je in contact met de coach
die bij jou past: 

T: 085 - 0495160
E: servicebureau@idplein.nl

Neem contact op:

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Om het aantal medewerkers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. 

Wat houdt dit in?
Als een werknemer ziek wordt en blijft, zijn zowel werknemer als werkgever verantwoordelijk om inspanningen te verrichten om de re-integratie van de medewerker te bewerkstelligen. In eerste instantie zal geprobeerd worden om de werknemer binnen het eigen bedrijf te herplaatsen (1e Spoor). Als blijkt dat interne werkhervatting niet mogelijk is, wordt gezocht naar welke arbeidsmogelijkheden de werknemer heeft bij een ander bedrijf (2e Spoor). Ook als na de WIA-keuring een werknemer met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in de WGA is gekomen, kan diegene bemiddeld worden naar passend werk (3e Spoor)

Wij hebben de beschikking over een arbeidsdeskundige die kan adviseren wat in situaties de beste oplossing is voor zowel werknemer als werkgever. Door onze neutrale opstelling – waarbij wij altijd streven naar een win-winsituatie – staan ook medewerkers positief tegenover onze begeleiding. Door uw medewerker in de gelegenheid te stellen een integraal re-integratietraject te volgen, schept u de mogelijkheid om op een goede manier van elkaar afscheid te nemen en biedt u uw werknemer nieuwe kansen; op een passende functie in een nieuwe, prettige werkomgeving.