id Plein werkt vanuit meer dan
200 locaties in het hele land..
Zoek je een outplacement-
of re-integratiecoach in de buurt?
Bel of mail ons en we brengen
je in contact met de coach
die bij jou past: 

T: 085 - 0495160
E: servicebureau@idplein.nl

Neem contact op:

Trainee Loopbaancoach/Arbeidsmarktbemiddelaar

Functie omschrijving: 

id Plein is een netwerkorganisatie waarin zelfstandig professionals mede-eigenaar zijn van de organisatie. We zoeken ambitieuze professionals met enkele jaren ervaring in de uitzendbranche, personeelswerk of andere arbeidsmarkt gerelateerde functies. Wil je je loopbaan voortzetten als zelfstandig opererend loopbaanprofessional, dan biedt id Plein een beperkt aantal startende ZZP-ers de kans dit lerend en werkend te doen. Als trainee krijg je de opleiding tot Evidence Based loopbaanprofessional, word je getraind in de methodiek van Ervaringsgericht coachen, en kun je vanaf de start (onderdelen) van trajecten uitvoeren en omzet genereren. Je kunt participeren in een van de Expertteams (stress&burnout, wajong, chronisch ziek & werk, onderwijs, NAH, ondernemerschap, e-coaching). Kosten voor partnership (€ 2500) en opleiding (€ 2500 exlcusief BTW), kunnen inverdiend worden met de eerste opdrachten, als voorfinanciering niet mogelijk is. Onderschrijf je de uitgangspunten van Evidence Based werken? Ben je een (aankomend) loopbaanprofessional met aspiraties om als zelfstandige te opereren, heb je een heldere kijk op professionaliteit, ben je kritisch ten aanzien van je eigen functioneren en steeds op zoek naar mogelijkheden tot verbetering? Dan hebben wij voor jou misschien de ideale opstap.

Functie eisen: 

id Plein is een bedrijf met duidelijke ideeën over professionaliteit. Kernwoorden daarin zijn: resultaatgerichtheid, specialiseren, creativiteit, praktisch werken vanuit specialismen, ervaringsleren, continue zelfevaluatie en innovatie op basis van recente wetenschappelijke inzichten.

Loopbaancoach / Arbeidsmarkbemiddelaar

Wil je deel uitmaken ván en meebouwen áán een bedrijf van betrokken professionals? Denk je een bijdrage te kunnen leveren om het vakgebied van arbeidsmobiliteit op een hoger plan te brengen? Ben je ZP-er of wil je dat worden, maar deel je graag kennis en expertise met vakgenoten? Ben je ondernemend en zie je kansen die je in samenwerking kunt realiseren? Heb je je gespecialiseerd in een specifieke doelgroep, branche of aanpak? Ben je in staat om in te spelen op de arbeidsmarkt, die vraagt om een down-to-earth aanpak? En ben je resultaat- en plaatsingsgericht? Dan maken we graag nader kennis met je.

id Plein heeft raamovereenkomsten met grote opdrachtgevers in profit en non-profit. Werk dat daaruit voortkomt, wordt in opdracht gegeven aan partners op basis van specialismen en wederkerigheid (inbreng in het netwerk). We faciliteren het netwerk met deskundigheidsbevordering en marketing, maar ook met administratieve en inhoudelijke ondersteuning.

Salaris indicatie en overige voorwaarden: 

Een netwerkpartner van id Plein realiseert op jaarbasis tussen de € 15.000 en € 60.000 aan omzet. De hoogte is met name afhankelijk van specialisatie en eigen inbreng. Trainee worden, kan na een gedegen selectietraject. Als je over voldoende kwalificaties beschikt, onze visie en missie deelt, en een toegevoegde waarde hebt voor het netwerk, nodigen we je uit om mee te participeren in de organisatie. Dat vraagt een eenmalige inleg van € 2500 en een investering van € 2500 (excl. BTW) in een trainingstraject Evidence Based / Ervaringsgericht coachen. (Deze bijdrage kan bij uitzondering inverdiend worden middels de uitvoering van werkzaamheden onder de vlag van id Plein.) Als netwerkpartner en mede-eigenaar wordt je geacht mee te investeren in het geheel, door leads aan te dragen, mee te werken aan de ontwikkeling van diensten en instrumenten of opdrachten in te brengen. De ervaring uit de afgelopen jaren leert dat de verhouding eigen inbreng en verworven opdrachten 1 op 2 is: oftewel voor elk traject dat een netwerkpartner (mede) acquireert en onderbrengt bij id Plein, worden minimaal 2 trajecten vanuit id Plein ondergebracht bij de netwerkpartner.

De procedure bestaat uit een mini-assessment (thuis online in te vullen), capaciteitentesten en een selectie- en kennismakingsgesprek. We toetsen daarbij op vakkundigheid, specialismen in relatie tot behoefte in specifieke regio's, kritisch-reflectief vermogen, ondernemerschap en of je een teamplayer bent.

Denk je hieraan te kunnen voldoen, en zie je kansen voor jezelf om hiermee je bedrijfsactiviteiten uit te breiden en te ontwikkelen? Vul dan nu het online mini-assessment in en we nemen z.s.m. contact met je op. 

Mocht je eerst meer informatie wensen, dan kun je contact opnemen met Maarten Freriks via 010-8513160.

Publicatiedatum: 
zaterdag, april 1, 2017