id Plein werkt vanuit meer dan
200 locaties in het hele land..
Zoek je een outplacement-
of re-integratiecoach in de buurt?
Bel of mail ons en we brengen
je in contact met de coach
die bij jou past: 

T: 085 - 0495160
E: servicebureau@idplein.nl

Neem contact op:

Wat betekent Mobiliteit?

In de re-integratiewereld betekent mobiliteit iets anders dan 'het zich verplaatsen' of 'beweeglijkheid.' De term wordt meestal in combinatie gebruikt met arbeid, als in arbeidsmobiliteit. De definitie die de Rijksoverheid aanhoudt is als volgt:

Arbeidsmobiliteit definiëren we als positieveranderingen die werknemers gedurende hun loopbaan doormaken. Er is sprake van interne arbeidsmobiliteit, wanneer een werknemer een andere functie accepteert bij dezelfde werkgever. Externe arbeidsmobiliteit duidt op een nieuwe baan bij een andere werkgever. Arbeidsmobiliteit is geen doel op zich, het is een middel dat onder meer in verband wordt gebracht met een flexibele werkgever en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Voor werkgevers zijn bezuinigingen, uitvoering van nieuwe taken en andere werkwijzen efficiënter te realiseren wanneer de arbeidsmobiliteit voldoende hoog is. Voor werknemers vermindert het de kans op vastlopen tijdens de loopbaan. Arbeidsmobiliteit is dus zowel voor werkgevers als werknemers belangrijk.

Bij bijvoorbeeld inkrimping of collectief ontslag is id Plein in staat om op zeer korte termijn een mobiliteitscentrum in te richten. Meer hierover leest u op onze pagina Mobiliteitsdiensten voor werkgevers.