doen wat werkt

Werkgevers

Specialistische outplacement en re-integratie
id Plein heeft specialisten op het gebied van outplacement, re-integratie 2e en 3e spoor, individuele jobcoaching en loopbaanbegeleiding. Neemt u afscheid van één of meer medewerkers, wegens reorganisatie of langdurig ziekteverzuim? Wij bieden de mogelijkheid om het dienstverband om een goede manier af te sluiten. Onze specialisten zorgen voor een effectieve aanpak waarbij zowel het belang van u als werkgever, als de optimale begeleiding van uw werknemer centraal staan.

Waarom een specialist inschakelen?
Uit grootschalig empirisch onderzoek blijkt dat een belangrijke voorwaarde voor het te behalen resultaat van het traject is, dat coach en coachee overeenstemming bereiken over te bereiken taken en doelen. Een plan van aanpak opstellen voor het vinden van een nieuwe baan of beter functioneren in het huidige werk, lukt het best als de coach kan aansluiten op de specifieke situatie van de kandidaat: diens achtergrond, kwalificaties, ambities, beperkingen en emoties. Om een goede match te kunnen maken, hebben we in elke regio loopbaancoaches met specialisaties op het gebied van:

  • dienstverlening: loopbaanbegeleiding, outplacement, re-integratie spoor 2 en spoor 3, jobcoaching.
  • belemmeringen die het werken moeilijk maken: zoals burn-out & stress, een chronisch ziekte, psychische aandoeningen of niet-aangeboren hersenletsel
  • netwerk: in een bepaalde regio, functie of branche.

We werken evidence based, oftewel op basis van de best beschikbare kennis, gecombineerd met de expertise van de loopbaanprofessional. Door ervaringsgericht leren, zoals netwerkgesprekken en werkstages, ontdekken kandidaten welke taken, functies of branches voor hen passend zijn. Onze loopbaanspecialisten beschikken over een groot netwerk om plaatsingskansen van werkzoekenden te bevorderen. Weer aan het werk, begeleiden we de kandidaat om de nieuwe baan tot een succes te maken.  In diverse situaties kunnen trajecten vergoed worden vanuit de transitievergoeding voor uw werknemer. Wilt u meer weten? Bel ons op 085 - 0495160 of mail naar arbeidsmobiliteit@idplein.nl

Onze opdrachtgevers
id Plein werkt voor grote en kleine werkgevers in het hele land, zoals NUON, Securitas, Deltares, en de Hartekampgroep. Voor diverse verzekeraars en intermediairs begeleiden we mensen naar werk die door een langdurige ziekte of arbeidshandicap hun oude functie niet meer kunnen uitoefenen. Dit zijn onder andere UWV, De Arbodienst en het Participatiefonds. 

Outplacement

Een noodgedwongen vertrek als gevolg van ontslag of ziekte is het startpunt om nieuwe...

Lees meer

Werkfit

Het Werkfit-traject van id Plein richt zich op de capaciteiten van de kandidaat, die samen...

Lees meer

Re-integratie 2e spoor

Het doel van het 2e spoortraject is dat kandidaten een nieuwe, duurzaam passende...

Lees meer

Re-integratie 3e spoor

Officieel gedeeltelijk arbeidsongeschikt. En dan? Na twee jaar Ziektewet volgt de WIA-keuring. Indien de werknemer...

Lees meer