doen wat werkt

Werkgevers

Specialistische outplacement en re-integratie
id Plein heeft specialisten op het gebied van loopbaanbegeleiding, outplacementre-integratie 2e spoor, re-integratie 3e spoor en individuele jobcoaching. Neemt u afscheid van één of meer medewerkers, wegens reorganisatie of langdurig ziekteverzuim? Wij bieden de mogelijkheid om het dienstverband op een goede manier af te sluiten. Onze specialisten zorgen voor een effectieve aanpak waarbij zowel het belang van u als werkgever, als de optimale begeleiding van uw werknemer centraal staan.

Loopbaanoriëntatietrajecten meest uitgevoerd
Als we de ervaringscijfers van id Plein bekijken, springen een aantal punten er uit.

  • in 2017 voerde id Plein ruim 900 loopbaantrajecten uit
  • Van onze cliënten beschikt ruim 70% over een HBO niveau
  • 75% van onze cliënten is aangemeld in het kader van WW re-integratie, door UWV, Participatiefonds of Eigen Risicodragers
  • Voor 2e en 3e spoortrajecten werken we samen met arbeidsdeskundigen, casemanagers, verzekeraars en arbodiensten
  • Een groot deel van onze cliënten is afkomstig uit het onderwijs, de zakelijke dienstverlening en de welzijnssector.

Dit zijn de ervaringen waarmee wij ons binnen de markt onderscheiden.

Resultaten behalen
Uit grootschalig empirisch onderzoek blijkt dat een belangrijke voorwaarde voor het te behalen resultaat van het traject is, dat coach en coachee overeenstemming bereiken over te bereiken taken en doelen. Een plan van aanpak opstellen voor het vinden van een nieuwe baan of beter functioneren in het huidige werk, lukt het best als de coach kan aansluiten op de specifieke situatie van de kandidaat: diens achtergrond, kwalificaties, ambities, beperkingen en emoties. Om een goede match te kunnen maken, hebben we in elke regio loopbaanprofessionals met specialisaties op het gebied van:

  • dienstverlening: loopbaanbegeleiding, outplacement, re-integratie spoor 2 en spoor 3, jobcoaching.
  • belemmeringen die het werken moeilijk maken: zoals burn-out & stress, een chronisch ziekte, psychische aandoeningen of niet-aangeboren hersenletsel
  • netwerk: in een bepaalde regio, functie of branche.

Kandidaten zelf hun coach laten kiezen, versterkt de commitment van de kandidaten bij het traject. 

Wetenschappelijk het beste
We werken evidence based, oftewel op basis van de best beschikbare kennis, gecombineerd met de expertise van de loopbaanprofessional. Door ervaringsgericht leren, zoals netwerkgesprekken en werkstages, ontdekken kandidaten welke taken, functies of branches voor hen passend zijn. Onze loopbaanspecialisten beschikken over een groot netwerk om plaatsingskansen van werkzoekenden te bevorderen. Weer aan het werk, begeleiden we de kandidaat om de nieuwe baan tot een succes te maken. 

Onze opdrachtgevers
id Plein werkt voor grote en kleine werkgevers in het hele land, zoals NUON, Securitas, Deltares, en de Hartekampgroep. Voor diverse verzekeraars en intermediairs begeleiden we mensen naar werk die als gevolg van werkloosheid, een langdurige ziekte of arbeidshandicap op zoek zijn naar een nieuwe functie. Dit zijn onder andere UWV, De Arbodienst en het Participatiefonds.

In diverse situaties kunnen trajecten vergoed worden vanuit de transitievergoeding voor uw werknemer. Wilt u meer weten? Bel ons op 085 - 0495165 of mail naar arbeidsmobiliteit@idplein.nl.

Outplacement

Outplacement uit handen geven? Vaak is het maar afwachten wat het resultaat is. Met onze dynamische en innovatieve aanpak hebt...

Lees meer

Re-integratie 2e spoor

Het doel van het 2e spoortraject is dat kandidaten een nieuwe, duurzaam passende baan vinden. Wij begrijpen dat het zonder...

Lees meer

Werkfit

Het Werkfit-traject van id Plein richt zich op de capaciteiten van de kandidaat, die samen met de loopbaanprofessional...

Lees meer

Re-integratie 3e spoor

Officieel gedeeltelijk arbeidsongeschikt. En dan? Na twee jaar Ziektewet volgt de WIA-keuring. Indien de werknemer nog...

Lees meer