doen wat werkt

Ik ben werkgever

Specialistische outplacement en re-integratie
id Plein heeft specialisten op het gebied van loopbaanbegeleiding, outplacementre-integratie 2e spoor, re-integratie 3e spoor en individuele jobcoaching. Neemt u afscheid van één of meer medewerkers, wegens reorganisatie of langdurig ziekteverzuim? Wij bieden de mogelijkheid om het dienstverband op een goede manier af te sluiten. Onze coaches zorgen voor een effectieve aanpak waarbij zowel het belang van u als werkgever, als de optimale begeleiding van uw werknemer centraal staan.

Resultaten behalen
Uit grootschalig empirisch onderzoek blijkt dat een belangrijke voorwaarde voor het behalen van het juiste resultaat van een traject is, dat coach en coachee overeenstemming bereiken over de taken en doelen. Een plan van aanpak opstellen voor het vinden van een nieuwe baan of voor het beter functioneren in het huidige werk, lukt het best wanneer de coach kan aansluiten op de specifieke situatie van de kandidaat: diens achtergrond, kwalificaties, ambities, beperkingen en emoties. Om een goede match te kunnen maken, hebben wij in elke regio loopbaanprofessionals met specialisaties op het gebied van:

  • dienstverlening: loopbaanbegeleiding, outplacement, re-integratie spoor 2 en spoor 3, jobcoaching.
  • belemmeringen die het werken moeilijk maken: zoals burn-out & stress, een chronisch ziekte, psychische aandoeningen of niet-aangeboren hersenletsel
  • netwerk: in een bepaalde regio, functie of branche.

Kandidaten zelf hun coach laten kiezen, versterkt de commitment van de kandidaat bij het traject. 

Wetenschappelijk het beste
We werken evidence based, oftewel op basis van de best beschikbare kennis, gecombineerd met de expertise van de loopbaanprofessional. Door ervaringsgericht leren, zoals netwerkgesprekken en werkstages, ontdekken kandidaten welke taken, functies of branches voor hen passend zijn. Onze loopbaanspecialisten beschikken over een groot netwerk om plaatsingskansen van werkzoekenden te bevorderen. Weer aan het werk, begeleiden zij de kandidaat om de nieuwe baan tot een succes te maken. 

Onze opdrachtgevers
id Plein werkt voor grote en kleine werkgevers in het hele land, zoals NUON, Securitas, Deltares, en de Hartekampgroep. Voor diverse verzekeraars en intermediairs begeleiden wij mensen naar werk die als gevolg van werkloosheid, een langdurige ziekte of arbeidshandicap op zoek zijn naar een nieuwe functie. Dit zijn onder andere UWV en De Arbodienst.

Kosten
In diverse situaties kunnen trajecten vergoed worden vanuit de transitievergoeding voor uw werknemer.

Wilt u meer weten over onze diensten? Of wilt u met een van onze adviseurs uw specifieke situatie en wensen bespreken? Bel ons op 085 - 0495165 of mail naar arbeidsmobiliteit@idplein.nl.

Direct een offerte ontvangen

Zoekt u een outplacement-, spoor 2- of loopbaantraject voor een medewerker en wilt u graag een aantal aanbieders met elkaar...

Lees meer

Outplacement

Outplacement uit handen geven? Vaak is het maar afwachten wat het resultaat is. Met onze intensieve, dynamische en innovatieve...

Lees meer

Outplacement-Bootcamp - snel naar een nieuwe baan

Het vinden van een nieuwe baan kan een flinke uitdaging zijn. Maar dat hoeft niet. In een 5 Day Bootcamp wordt een...

Lees meer

Re-integratie 2e spoor

Een jaar na de 1 ste ziektedag van een medewerker wordt een werkgever geacht een 2 de spoor traject in te zetten, mits de...

Lees meer

Re-integratie 3e spoor

Officieel gedeeltelijk arbeidsongeschikt. En dan? Na twee jaar Ziektewet volgt de WIA-keuring. Indien de werknemer nog...

Lees meer

Arbeidsdeskundig onderzoek

Uw werknemer is (voor langere tijd) arbeidsongeschikt. U wilt deze situatie correct afhandelen, maar weet niet goed waar u...

Lees meer

Loopbaan APK

“Gemotiveerde en betrokken medewerkers presteren bovengemiddeld en zijn van onschatbare waarde.” Dat blijkt uit...

Lees meer

Transitievergoeding

Bij ontslag heeft u werknemer in veel gevallen recht op een transisitevergoeding. Als de werknemer lang in dienst is, kan dat...

Lees meer